Prejsť na panel nástrojov

Objednávka

DODÁVATEĽ:

Marian Keruľ – Ker M
Prešovská 16, 055 01 Margecany
IČO:  30 275 521
DIČ:  1020 678 318

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK22 0900 0000 0005 2049 6660
Mobil: 0948 114 458
E-mail: sksymbol@sksymbol.sk

OBJEDNÁVATEĽ:

  Mestský uradObecný úrad

  Ulica:*

  Č.d.:*

  PSČ:*

  Mesto/obec (pošta):*

  IČO:*

  DIČ:*

  E-mail:*

  Mobil:*

  Vybavuje (Meno a priezvisko - kto objednávku vybavuje):*

  Kontakt (Kontakt na osobu, ktorá objednávku vybavuje - mobil):*

  Údaje na SKsymbol karte:

  Mesto/obec:*

  Kraj:*

  Okres:*

  Prvá písomná zmienka:*

  Primátor/starosta: (titul, meno a priezvisko, titul)*

  Heraldický (odborný) opis erbu:* (Heraldický register SR)

  Erb mesta/obce (v najvyššej možnej kvalite vo formáte jpg, png, pdf, cdr):*

  Podpis primátora/starostu (scan vo formáte jpg, png, pdf, cdr):*

  Počet objednaných kusov (Cena: 2€/ks, Objednávky: násobky 100):*