Prejsť na panel nástrojov

Produkty

Heraldické karty (zberateľské karty)

Na heraldickej karte nájdete:

Na prednej strane okrem názvu mesta/obce je dominantne vyobrazený erb daného mesta či obce. Ďalej predná strana obsahuje rok prvej písomnej zmienky o meste/obci, meno primátora/starostu, jeho podpis, rok vydania karty a registrované logo autora karty.

Na zadnej strane sa nachádza odborný opis erbu (blazón), názov mesta/obce, územie, kde sa mesto/obec nachádza, jedinečné číslo karty, registrovaná značka a názov vydavateľa a tlačiarne, a QR kód. Ako grafický podklad je použitá mapka Slovenska, na ktorej je znázornené miesto kde sa mesto/obec nachádza.

Číslo karty je preto jedinečné, lebo počet vyrobených kariet je limitovaný. Výroba je realizovaná iba na základe objednávky samosprávy.

Erb a zlaté ornamenty sú aplikované metalickými fóliami, ktoré dodávajú kartičke exkluzívnu jedinečnosť. Každá kartička je zabalená v celofánovom lepiacom vrecku.

Rozmer 85,6 x 54 mm. (Identifikačná karta, ISO: 3554)

Krabičky

Karty môžete mať uložené v krásnej krabičke s logom SKsymbol, ktorá je ako darček pre každé mesto či obec, ktorá sa zapojí do projektu. Krabičky môžu byť v rôznych farbách, namiesto loga SKsymbol môže byť na krabičke iné logo, prípadne vyobrazený erb alebo pečať daného mesta či obce.

Zoraďovače

Nielen pre zberateľov je určený pákový zoraďovač na karty s listami. Do jedného listu môžeme dať osem kariet.