Prejsť na panel nástrojov

O nás

 

logo SKsymbol SKsymbol je celoslovenský projekt, ktorý je zameraný na osvetu heraldických symbolov samospráv na Slovensku. Cieľom projektu je informovať občanov o heraldických symboloch pomocou prehľadnej internetovej stránky, ktorá ponúka návštevníkovi priame prepojenie s danou samosprávou. 

Tento projekt vznikol ako iniciatíva skupiny nadšencov slovenskej heraldiky, ktorá vytvorila v projekte SKsymbol priestor na jednoduché a jednotné vyhľadávanie vyobrazení erbov vo vysokej kvalite. Každá stránka samosprávy je iná a v mape stránky sa symboly nachádzajú skoro vždy na inom mieste. Často sa preto stáva, že záujemca o heraldiku tieto informácie nájde iba s veľkou námahou.

Keďže erby sú na webových stránkach uverejňované prevažne vo veľmi nízkej kvalite, SKsymbol spracúva každý erb do kvalitného formátu vychádzajúc z heraldického registra Slovenskej republiky, prípadne z podkladov dodaných samosprávou. 
Projekt SKsymbol pomáha samosprávam zviditeľniť ich heraldiku okrem online sídla taktiež poskytnutím možnosti propagovať svoj erb na jedinečnej heraldickej karte. 

Projekt je určený všetkým samosprávam, ktoré môžu týmto spôsobom zvýšiť povedomie o svojich heraldických symboloch medzi občanmi obce či mesta, ako aj medzi občanmi Slovenska. 

Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ strávených pri objavovaní nádhernej slovenskej heraldiky a krásy slovenských miest a obcí.

SKsymbol zakladač