Prejsť na panel nástrojov

Okres Banská Bystrica

ŠPZ: BB,   rozloha: 809,43 km2,   počet obyvateľov: 110 930,   počet obcí: 41 + 1 mesto (spolu 42)

Erb Banská Bystrica Okres Banská Bystrica

Obec Baláže Okres Banská Bystrica Obec Čerín, Okres Banská Bystrica Obec Harmanec, Okres Banská Bystrica Obec Hiadeľ, Okres Banská Bystrica Obec Horné Pršany, Okres Banská Bystrica Obec Hrochoť, Okres Banská Bystrica Obec Malachov, Okres Banská Bystrica Obec Medzibrod, Okres Banská Bystrica Obec Motyčky, Okres Banská Bystrica Obec Môlča, Okres Banská Bystrica Obec Poniky, Okres Banská Bystrica Obec Povrazník, Okres Banská Bystrica Obec Sebedín - Benčov, Okres Banská Bystrica Obec Tajov, Okres Banská Bystrica Obec Turecká, Okres Banská Bystrica