Prejsť na panel nástrojov

Okres Košice okolie

ŠPZ: KS,   rozloha: 1 541,33 km2,   počet obyvateľov: 128 346 (2021),   počet obcí: 112 + 2 mestá (spolu 114)

Mesto Medzev Okres Košice - okolie Mesto Moldava nad Bodvou, okres Košice - okolie

Obec Bačkovík, Okres Košice - okolie Obec Baška, okres Košice - okolie Obec Belža, Okres Košice - okolie Erb Obec Beniakovce, okres Košice - okolie Obec Bidovce, Okres Košice - okolie Obec Blažice, okres Košice - okolie Obec Bohdanovce, okres Košice - okolie Obec Budimír, okres Košice - okolie Obec Bukovec, okres Košice - okolie Obec Buzica, Okres Košice - okolie Obec Cestice, Okres Košice - okolie Obec Čakanovce, Okres Košice - okolie Obec Čaňa Okres Košice - okolie Obec Čečejovce, okres Košice - okolie Obec Čižatice, Okres Košice - okolie Obec Drienovec, okres Košice - okolie Obec Družstevná pri Hornáde, okres Košice - okolie Obec Dvorníky - Včeláre, okres Košice - okolie Obec Ďurkov, Okres Košice - okolie Obec Geča, Okres Košice - okolie Obec Hačava, okres Košice - okolie Obec Herľany, Okres Košice - okolie Obec Hosťovce, Okres Košice - okolie Obec Hrašovík, Okres Košice - okolie Obec Hýľov, okres Košice - okolie Obec Chorváty, Okres Košice - okolie Obec Janík, Okres Košice - okolie Obec Kecerovce, Okres Košice - okolie Obec Kecerovský Lipovec, okres Košice - okolie Obec Kechnec, okres Košice - okolie Obec Kokšov-Bakša, okres Košice - okolie Obec Komárovce, okres Košice - okolie Obec Kostoľany nad Hornádom, Okres Košice - okolie  Obec Košická Polianka, Okres Košice - okolie Obec Košický Klečenov, Okres Košice - okolie Obec Kráľovce, okres Košice - okolie Obec Kysak, Okres Košice - oklie Obec Malá Lodina, Okres Košice - okolie Obec Mudrovce, Okres Košice - okolie Obec Nižná Hutka, Okres Košice - okolie Obec Nižný Čaj, okres Košice - okolie Obec Nižný Klátov, okres Košice - okolie Obec Nová Polhora, okres Košice - okolie Obec Nový Salaš, Okres Košice - okolie Obec Obišovce, Okres Košice - okolie Obec Olšovany, okres Košice - okolie Obec Opátka, okres Košice - okolie Obec Opiná, okres Košice - okolie Obec Perín - Chym, Okres Košice - okolie Obec Poproč, okres Košice - okolie Obec Rákoš, Okres Košice - okolie Obec Rankovce, okres Košice - okolie Obec Rešica, okres Košice - okolie Obec Rozhanovce, okres Košice - okolie Obec Rudník, Okres Košice - okolie Obec Ruskov, okres Košice - okolie Obec Seňa, okres Košice - okolie Obec Skároš, okres Košice - okolie Obec Slančík, okres Košice - okolie Obec Slanec, okres Košice - okolie Obec Slanská Huta, Okres Košice - okolie Obec Slanské Nové Mesto, okres Košice - okolie Obec Sokoľ, Okres Košice - okolie Obec Sokoľany, Okres Košice - okolie Obec Šemša, Okres Košice - okolie Obec Štós, Okres Košice - okolie Obec Trebejov Okres Košice-okolie Obec Trsťany, okres Košice - okolie Obec Turňa nad Bodvou, Okres Košice - okolie Obec Turnianska Nová Ves, Okres Košice - okolie Obec Vajkovce, okres Košice - okolie Obec Veľká Ida, okres Košice - okolie Obec Veľká Lodina, okres Košice - okolie Obec Vyšný Klátov, okres Košice - okolie Obec Vyšný Medzev, okres Košice - okolie Obec Zádiel, Okres Košice - okolie Obec Zlatá Idka, okres Košice - okolie Obec Žarnov, Okres Košice - okolie Obec Ždaňa, Okres Košice - okolie